viz. AŠ Pollak s.r.o.

viz. AŠ Pollak s.r.o.

Řidičská oprávnění těchto skupin provádíme ve spolupráci s Autoškola Pollak s.r.o.

Řidičské oprávnění skupiny D

Věk :

od 24 let

Motorové vozidlo pro přepravu osob, s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. K tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

Podmínky: držitel skupiny B nebo C, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost

Dokumenty ke stažení:

Odkazy: