Po zadržení soudem:

Kdy se může přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci 

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění vždy když zákaz řízení trval rok a déle. Podmínky zkoušek jsou jako u vrácení Ř.P. ze 12 bodů.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění Autoškole?

 1. Úplný a čerstvý výpis z karty řidiče.
 2. Rozsudek nebo Rozhodnutí o trestu, popřípadě Rozhodnutí nebo Usnesení o prominutí zbytku trestu.
 3. Doklad o zdravotní způsobilosti.
 4. Dopravně psychologické vyšetření (psychotesty).
 5. žádost o přezkoušení

Vrácení Ř.P. ze 12 bodů:

Kdy se může přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
 1. Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.
 2. Je potřeba vyhledat autoškolu s příslušným rozsahem oprávnění. Autoškola vás přihlásí ke zkouškám z odborné způsobilosti. Zkouška je stejná jako pro nové uchazeče o Ř.P.
 3. Z pravidel provozu testem, zkušební jízda minimálně v délce 30 min. a to z každé hlavní skupiny, poprřípadě u sk. C,E,D zkouška z techniky. Každou zkoušku je možné opakovat jen jednou.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění Autoškole ?

 • Úplný a čerstvý výpis z karty řidiče.
 • Doklad o zdravotní způsobilosti.
 • Dopravně psychologické vyšetření (psychotesty).
 • žádost o přezkoušení

CENÍK

Vrácení řidičského oprávnění skupiny B nebo B+E
V ceně kurzu jsou zahrnuty 2 hodiny praktické jízdy + jízda u závěrečné zkoušky.        B –  4000 kč; B+E 5000 kč.