viz. AŠ Pollak s.r.o.

viz. AŠ Pollak s.r.o.

Řidičská oprávnění těchto skupin provádíme ve spolupráci s Autoškola Pollak s.r.o.

Řidičské oprávnění skupiny C

Věk :

od 21 let

Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3500 kg (tj. nákladní automobily, s výjimkou motorových vozidel určených pro přepravu osob); smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.

Podmínky: držitel skupiny B, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost

Řidičské oprávnění skupiny C+E

Věk :

od 21 let

Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 750 kg. (tj. přívěs nebo návěs).

Podmínky: držitel skupiny C, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost

Dokumenty ke stažení:

Odkazy: